Co je pro nás v životě nejcennější? Nejistota, jak na tom budeme s prací, s financemi, a kdy se konečně zbavíme roušek, nás zatěžuje. Zdaleka však není nejhorší. Omezení lidského doteku a možnosti pečovat a být nablízku těm, které máme rádi, je téměř fyzický zásah do našeho zdraví.

Je to právě lidský dotek, který nám pomáhá vytvářet, budovat a udržovat vzájemné vztahy. Je to smích našich nejbližších, který nám dokáže zlepšit náladu a rozzářit den. Je to skutečný zájem a vzájemná pomoc, která nám pomáhá odlehčit tíhu jakéhokoliv problému, který nás v životě potká. A láska a porozumění a její vzájemné projevy, které nám pomáhají překonat i ty nejtěžší překážky v životě. Ve zdraví i v nemoci. 

Pokud jsme právě o tyto možnosti přijímání i dávání péče, objetí, úsměvů a vzájemného kontaktu vážně ochuzeni, nahrává to pouze jednomu. Vážnému podkopávání psychické pohody i fyzického zdraví. Situace lockdownu a vládních opatření, která nás má z jedné strany chránit před pandemií, nás tak z druhé strany o to více ohrožuje. 

Dnes už všichni víme, že pokud máme oslabený imunitní systém, a to ať už z fyzických příčin nějaké nemoci, nebo z psychických příčin, viry a bakterie mají o to větší šanci napadnout náš organizmus. Psychika i fyzická stránka našeho bytí jsou vzájemně propojeny. Měli bychom na to myslet a snažit se co nejvíce pomáhat lidem kolem nás, zajímat se o ně. Pečovat o ně.“ Vysvětluje PaedDr. Emília Bury, která se dlouhodobě zabývá celostní medicínou a je medicínským reprezentantem české společnosti Finclub International.

Povzbuzení, osobní rozvoj a vzdělávání nejen pro lidi z firmy a obchodní partnery, ale i pro klienty

Finclub, který již 25 let nabízí na českém trhu přírodní doplňky stravy z Finska a s tím spojené poradenství o zdraví, proto před časem spustil nové, online vzdělávání určené pro obchodní partnery i pro klienty, tedy všechny členy Finclubu, kde se zaměřuje především na motivaci lidí a jejich osobní rozvoj.

I klientům tak dává Finclub mimořádnou možnost využívat rozsáhlé vzdělávání založené na koučovacích prvcích.  

Finclub International působí v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, samozřejmě ve Finsku, ale i v dalších zemích Evropy. „Léčivé látky pocházejí z nádherné přírody Finska, jsou vícezdrojově testovány a doporučovány zkušenými lékaři v Česku i v zahraničí. Pomáháme lidem si uvědomit, že chceme-li být zdraví, musíme žít a postupovat v souladu s přírodou, jejíž jsme součástí,“ představuje s úsměvem Milka Bury působení své i firmy, se kterou už spolupracuje přes 20 let.  

zajímá vás péče o zdraví?
PORADÍME VÁM, JAK NA TO.
T: +420 724 122 113

PaedDrEmília Bury
medicínský reprezentant